Monday, December 14, 2009

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER I SESI AKADEMIK 2009-2010

Semua Pelajar Program Prasiswazah

Sukacita dimaklumkan bahawa keputusan peperiksaan Semester I Sesi Akademik
2009-2010 boleh disemak menerusi web di alamat http://www.ukm.my/smpweb
dan menerusi Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) dengan menaip maklumat berikut:

UKM resultno matrikno ic dan hantar ke 39993

Semakan boleh dibuat mulai 17 Disember 2009. Manakala slip keputusan
peperiksaan rasmi boleh diperolehi di Pejabat Dekan Fakulti masing-masing mulai
21 Disember 2009.

Sekian, terima kasih.

0 comments:

Post a Comment | Feed

Post a Comment 

.: Suara MPP FPend Sesi 2009/2010 :. Copyright © 2009